Ochkov V. F.

Work place:

Национальный исследовательский университет МЭИ

Degree:

Д-р техн. наук

E-mail: 3627171@mail.ru

Ochkov V. F., Ochkov A. V., Orlov K. A., Znamensky V. E., Chizhmakova V. Yu., Voloshchuk V. A. “Cloud” service identifying properties of working substances for refrigeration units

The article was published in issue 2 of 2013