V

V.A. Korotkov

Saint-Petersburg state university of refrigeration and food engineering

V.N. Dokukin

St. Petersburg State University Refrigeration and Food Engineering

Vadim Levichev

St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Valery G. Semenov

The Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), Dolgoprudny, 141701, Russian Federation

Vashchenko V. I.

Vashkurov. S.M.

Vasilchenko N.V.

Vasilenko V. N.

Voronezh State University of Engineering Technologies 394036, Russia, Voronezh, avenue Revolyutsii, 19

Vasilenok V.L.

ITMO University 197101, Russia, St. Petersburg, Kronverksky pr., 49

Vasileva I. G.

Vasilinets I. M.

Vasiliy A. Krylov

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vasilyev V.

Saint-Petersburg state university of refrigeration and food engineering

Vasilyev V. V.

Vasil’eva M. A.

Institute for Oil and Gas Problems SB RAS 677007, Russia, Yakutsk, Avtodorozhnaja str., 20

Vasyliv O. B.

Vedeneeva A.I.

Astrakhan State Technical University 414025, Astrakhan, Tatishchev St., 16

Veliaminov V. N.

Velitchko A. A.

Venger K. P.

Veprinyak Ivan A.

Verboloz A. P.

Verboloz E.I.

Saint-Petersburg national research niversity of information technologies, mechanics and optics; Institute of refrigeration and biotechnologies

Verdiyev M. G.

Vesirishvili K. O.

Vetrenko A.A.

VIANOU A.

University of Abomey- Calavi, Benin

Victor L. Zhavner

St. Petersburg Polytechnic University, Higher School of Automation and Robotics

Victoria Yu. Zakharova

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vigodin V. A.

Московский государственный университет пищевых производств, кафедра "Технологии, холодильные системы и энергосбережение"

Vilyaninov V. N.

Vinogradov D. V.

Vinokurov A. G.

Vitaly A. Maksimenko

Far Eastern State Transport University, Department of Post-Graduate Study, Doctoral Studies and Scientific Training

Vizgalov S. V.

Vladimir A. Korablev

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vladimir L. Kabanov

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Saint Petersburg, 191014, Russian Federation

Vladimir N. Vasilev

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vladimir N. Vasiliev

JSC Scientific Research Institute of Optoelectronic Instrument Engi-neering, Department 5; Head of Laboratory 51

Vladimir S.Sibirtsev

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Saint Petersburg, 191014, Russian Federation

Vladych M.A.

Vlasov D.A.

Vlasov E. M.

Volchenko V. I.

The Murmansk state technical university

Volkov A.P.

Volkov Dmitry P

E. N. Zinichev St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia, Department of Physical and Technical Fundamentals of Fire Safety

Volkov Ivan E.

Volkov M.A.

Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers 198095, Russia, St. Petersburg, Ivan Chernykh St., 4

Volkov Mikhail A.

Volkov Mikhail Yu.

Volkov Sergey M.

All-Russian Research Institute of Fats; Department of Study of Fats

Volkov V. V.

Volkov V. V.

Volkov V.V.

Volkov Vladimir V.

Volkova S. D.

Russian Scientific Research Institute of Hematology and Transfusiology of Federal medico-biological Agency 191024, Russia, St. Petersburg, 2 Sovetskaya St., 16

Volkova O.V.

National research university of information technologies, mechanics and optics; Institute of Refrigeration and Biotechnologies

Vologjanina Svetlana A

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Voloshchuk V. A.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Vorobeychikov Evgeny V.

Vorobyova Olga D.

Voronin Aleksei A

Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Voronin M. I.

Voronov D.

Voronov V.A.

Vorontsov Pavel A.

Vorontsov Stanislav A.

Voroshilov I. V.

Тegas Industrial Group

Voroshnin D. V.

Vorotintsev I.E.

Vorotnikov Gennady V.

Voskoboynikov V. A.

Vyacheslav B. Tishin

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vychuzhanin V. V.

Vygodina A.