V

V.A. Korotkov

Saint-Petersburg state university of refrigeration and food engineering

V.N. Dokukin

St. Petersburg State University Refrigeration and Food Engineering

Vadim Levichev

St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Vashchenko V. I.

Vashkurov. S.M.

Vasilchenko N.V.

Vasilenko V. N.

Voronezh State University of Engineering Technologies 394036, Russia, Voronezh, avenue Revolyutsii, 19

Vasilenok A.V.

University ITMO 191002, Russia, St. Petersburg, Lomonosov str., 9

Vasilenok V.L.

Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics; Institute of Refrigeration and Biotechnologies

Vasileva I. G.

Vasilinets I. M.

Vasilyev V.

Saint-Petersburg state university of refrigeration and food engineering

Vasilyev V. V.

Vasil’eva M. A.

Institute for Oil and Gas Problems SB RAS 677007, Russia, Yakutsk, Avtodorozhnaja str., 20

Vasyliv O. B.

Vedeneeva A.I.

Astrakhan State Technical University 414025, Astrakhan, Tatishchev St., 16

Veliaminov V. N.

Velitchko A. A.

Venger K. P.

Verboloz A. P.

Verboloz E.I.

Saint-Petersburg national research niversity of information technologies, mechanics and optics; Institute of refrigeration and biotechnologies

Verdiyev M. G.

Vesirishvili K. O.

Vetrenko A.A.

VIANOU A.

University of Abomey- Calavi, Benin

Victor L. Zhavner

St. Petersburg Polytechnic University, Higher School of Automation and Robotics

Vigodin V. A.

Московский государственный университет пищевых производств, кафедра "Технологии, холодильные системы и энергосбережение"

Vilyaninov V. N.

Vinogradov D. V.

Vinokurov A. G.

Vitaly A. Maksimenko

Far Eastern State Transport University, Department of Post-Graduate Study, Doctoral Studies and Scientific Training

Vizgalov S. V.

Vladimir N. Vasilev

St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Vladimir N. Vasiliev

JSC Scientific Research Institute of Optoelectronic Instrument Engi-neering, Department 5; Head of Laboratory 51

Vladimir S.Sibirtsev

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vladych M.A.

Vlasov D.A.

Vlasov E. M.

Volchenko V. I.

The Murmansk state technical university

Volkov A.P.

Volkov M.A.

Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers 198095, Russia, St. Petersburg, Ivan Chernykh St., 4

Volkov Sergey M.

All-Russian Research Institute of Fats; Department of Study of Fats

Volkov V. V.

Volkov V. V.

Volkov V.V.

Volkova S. D.

Russian Scientific Research Institute of Hematology and Transfusiology of Federal medico-biological Agency 191024, Russia, St. Petersburg, 2 Sovetskaya St., 16

Volkova O.V.

National research university of information technologies, mechanics and optics; Institute of Refrigeration and Biotechnologies

Vologjanina Svetlana A

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Voloshchuk V. A.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Voronin Aleksei A

Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Voronin M. I.

Voronov D.

Voronov V.A.

Vorontsov Pavel A.

Vorontsov Stanislav A.

Voroshilov I. V.

Тegas Industrial Group

Voroshnin D. V.

Vorotintsev I.E.

Voskoboynikov V. A.

Vyacheslav B. Tishin

ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Vychuzhanin V. V.

Vygodina A.